Herøy gård ligger vakkert og idyllisk til i Herøy Kommune, ute i den vakre Herøyfjorden. Øya er nevnt mange ganger i sagaene, derav navnet sagaøya. I 1027 lå Olav Haraldson her med sine skip, og kong Sverre Sigurdsson har vært innom øya flere ganger på sin tur langs kysten på 1100- tallet. En annen konge som også var innom i 1263 var kong Magnus Håkonson. Herøy har vært et tingsted og et ettertraktet møtested helt siden førkristen tid, og fra og med 1100-tallet har det vært kirkesete her. Sagnet snakker også om at det skal ha vært et kloster på øya.

Prestegården

På øyas høyeste nivå ble Herøy kirke bygd på 1100-tallet, og i forbindelse med dette ble det bygd en prestegård. Dette var Herøy gård, og på eiendommen lå det også en gildestue. Hovedhuset du kan se i dag ble bygd i 1752, da gården fremdeles var prestegård. De fleste prestene ville ikke bo på den staselige gården, men valgte heller å kjøpe egne eiendommer med jordlapper. Grunnen til dette var at øya hadde veldig lite jord å ta av, noe som vanskeliggjorde prestens tjeneste ved begravelser. Gården fungerte som prestegård fram til i 1761, og ble deretter brukt som handelssted fram til 1916.

Herøy Kystmuseum

I dag er det Herøy Kystmuseum som holder til på den historiske gården, og her kommer besøkende fra land og strand for å få et innblikk i hvordan gården og stedet ble drevet i gamle dager. Museet ble etablert i 1981, og her kan du blant annet få se på gjenstander, åpne bruksbåter, fiskeredskaper og en fotoutstilling. I tillegg til det staselige hovedhuset finnes det også blant annet våningshus, stabbur, naust, eldhus og potetkjeller. De båtinteresserte kan også studere en kopi av kvalsundbåten fra 600-tallet og en sunnmørsjekt fra 1859. På stedet finner du også kirke- og gravminner fra gammel tid.

Husets mange rom

Hovedhuset er et like staselig skue i dag som det var da det først ble bygget i 1752. Den gang ble det brukt laft fra et annet hus fra Nordfjord i byggeprosessen, og i senere tid er bygningen blitt ombygget og påbygget flere ganger. Huset inneholder mange rom, blant annet storstue, dagligstue, kjøkken og to kammers og gang i første etasje. I andre etasje finner du en sal, seks kammers og en gang, og det finnes bislag med altan over hovedinngangen i tillegg til et bislag ved bakdøren. Ute ved hovedhuset sto det en gang et bakeri, og du har muligheten til å se på grunnmuren til dette.

Båtsamlingen

Rett nedenfor hovedhuset har du muligheten til å ta en nærmere titt på en rekke staselige båter. Her ligger ni forskjellige båter som ble brukt under Herøy Gårds storhetstid, og en av disse båtene er kvalsundbåten. Denne stammer fra før vikingtiden, rundt 600-tallet. Båten på museet er en rekonstruksjon av den minste typen av kvalsundbåt. Noen andre båter som er et vakkert skue er sunnmørssjekten og kirkebåten. Kirkebåten stammer sannsynligvis fra 1870-1890, og er en møringstype med fokk og råseil som opprinnelig ble brukt som kirke- og fiskebåt. Vi kan trygt slå fast at det finnes noe å se på gården, uansett hvilke interesser du har.

Mange historiske bygninger

Når du besøker gården vil du få en god innføring i livet på øya, og du kan ta en titt på de mange bygningene som er forbundet med gården. Her finner du blant annet grunnmuren til en trekirke som ble bygget i 1916. Steinkirken ble bygget på 1100-tallet og ble revet i 1859, og steinen som ble igjen ble brukt til grunnmuren til den nye kirken på øya. På stedet finner du også et kirkeminne fra 1100-tallet og en gravplass. Du får med andre ord et dypdykk i hverdagen til menneskene som levde lenge før din tid, og en innføring i gammel historie når du besøker Herøy Gård.