Herøy Kystmuseum retter seg mot barn, unge og gamle som vil lære om historie gjennom lek, lytting, skaperglede og gode opplevelser. Kystmuseet har et bredt program gjennom hele året. Museets formål er at gjestene skal føle seg som en del av historien. Museet vil vekke både din nysgjerrighet og lærelyst. På Herøy Kystmuseum kan du oppleve faste omvisninger gjennom hele året, samtidig som museet byr på arrangement knyttet opp mot årstider og høytider. Jula er et eksempel på ei tid der historieformidling og høytid går hånd i hånd. På kystmuseet får du oppleve jula på «gamledagervis».

Tradisjon tro blir det arrangert julemarked med salg av lokale kultur- og matvarer. Lefse, saft og sylte, fisk og kjøtt er noe av det du vil finne i bodene. Skaperkraft har brakt verden fremover, museet tilbyr verksteder der du får oppleve hvordan ting ble skapt før i tiden. Sang og underholdning hører med til historieformidlingen, det skal være gøy å lære om tiden det moderne mennesket spinner ut fra. Museet legger stor vekt på å skape en historisk ramme rundt sine arrangement. Hos Herøy Kystmuseum går livet litt langsommere, omgivelsene innbyr til å roe ned og fokusere på å samvær og den gode kvaliteten som kommer ut av det å ta seg tid god tid sammen.

Kunnskap om fortiden

Herøy kystmuseum har nære samarbeidspartnere. Fiskerimuseet forteller om en livsviktig nerve for folket langs kysten. Teaterfabrikken byr på opplevelser av mer moderne art, men også her formidles kystfolkets historie. Teaterfabrikken har også en spennende kafé hvor du kan nye god mat og varme drikker om den kalde hav-lufta har gjort deg kald inntil beinet. Livet på sjøen var hardt, noen ganger brutalt. På Kystmuseet kommer du nær historien til folket som skapte et liv der en nesten ikke skulle tro at folk ville bosette seg. Museet har opplegg for skoleklasser som vil ha en litt annerledes skoledag. Praktiske oppgaver og kreativ utfoldelse står i fokus når barn og unge blir invitert med på å dykke inn i den sunnmørske kulturhistorien. Museet legger vekt på bruk av sanser og kreativitet og håndverk i sin kunnskapsformidling. Gjenstander, ulike teknikker, matlaging i grua eller å lære å bygge grind er noe av det barna får oppleve. Å dra garn er kanskje den fremste ferdigheten et barn i gamledager måtte lære seg og på museet får barn i dag oppleve å bruke både kroppen og kreativiteten sin til å sette seg inn i en annen situasjon. Museets undervisningsopplegg kan tilpasses barn fra barnehagen opp til videregående skole.

  • Matlaging i grua
  • Trekke inn garn
  • Håndverk i smia
  • Sylte og safte

Kystmuseets oppgave er å formilde kunnskap og synliggjøre den rike kulturarven folket fra kysten er bærer av. Museet utgjør en samfunnsoppgave som et opplysende og kulturfremmende organ, samtidig som det skal ivareta og videreføre tradisjoner som har preget livet langs kysten. Som et moderne institusjon legger museet stor vekt på å ha en god bedriftskultur. Det legges mye arbeid i å skape et godt miljø for de ansatte. Herøy Kystmuseum ønsker å være imøtekommende, hyggelige og kunne gi gode svar basert på kunnskap. Som kultur- og historieformidlere ser de seg aldri som ferdig utlært. Hver dag er en reise og det er alltid mer å oppdage og lære om det livet som har vært før. Nysgjerrighet og kunnskapstørst er viktige elementer i museet daglige arbeid. Herøy Kystmuseum ønsker å være en modig organisasjon som utfordrer den etablerte måten å formidle historie på, organisasjonen våger å gå nye veier og er åpen for innspill fra yngre gjester og brukere av museet. I et samfunn som overstrømmes av informasjon er det viktig at en institusjon som museet er, når fram med sitt budskap. På kystmuseet jobber de for å være synlige og aktive på sosiale media og deltar i det offentlige ordskiftet i saker som gjelder historie og utvikling.

  • Profesjonalitet
  • Kunnskap
  • Arbeidsmiljø
  • Kulturformidling
  • Historieformidling