Jekta «Anna Olava» ble bygget vinteren 1999/2000, og er en rekonstruksjon av en gammel sunnmørsjekte, som er en jektetype som trafikkerte kysten fra 1200-tallet og langt ut på 1800-tallet. Det er i dag ingen bevarte sunnmørsjekter igjen. Rekonstruksjonen er basert på gamle jektebord og spant som ble funnet på Håkonsholmen i Ulstein kommune. Sunnmørsjektene ble brukt til å frakte lokale varer til byene, særlig Bergen, men også til lengre turer til Island, Storbritannia og Baltikum.

brakte sunnmørsjektene varer og nye impulser til vekst og velstand på Sunnmøre. «Anna Olava» eies av Herøy kommune. Fartøyet har sin hjemmehavn på Herøy gård, hvor Anna Olava Olsen var husfrue på 1700-tallet.

Den tidlige handelsflåten

Sunnmørsjektene var en av flere ulike jektetyper som ble tatt i bruk fra middelalderen og ut mot slutten av 1800-tallet. Lasten var da gjerne sild, tørrfisk, rogn, tran, skinn, gråverk (ekornpels) og andre lokale varer som skulle fraktes inn til de forskjellige byene. Bergen var den viktigste handelsbyen, men sunnmørsjektene la som nevnt også ut på enda lengre turer. Tilbake til Sunnmøre hadde jektene med seg nødvendige varer som korn, humle, kavring, vannkringler, salt, vin, brennevin, hamp og tekstiler. I tillegg brakte sjøfarerne med seg masse ny kunnskap og mange nye impulser, noe som la grunnlag for lokal utvikling.

Hvem var Anna Olava?

Anna Olava (Berg) Olsen (1746–1785) var husfrue på Herøy gård på siste halvdel av 1700-tallet. Dette var selve storhetstiden for Herøy handelssted. Anna Olava kom opprinnelig fra Molde. Sammen med ektemannen Sivert Olsen kjøpte hun Herøy gård i 1770, og startet handel der. Sivert ble en av de rikeste handelsmenn i området og kunne også smykke seg med titlene kirkeeier og proprietær. Paret hadde syv barn, og Anna Olava styrte en stor husholdning med tjenerskap. I tillegg måtte hun nok også ta seg av både kirkegjengere og tilreisende. Det gamle handelsstedet huser i dag Herøy kystmuseum, hvor bygninger, interiør, fiskeredskaper og båter viser hvordan handelsstedet vokste fram.

Fartøyet «Anna Olava»

Rekonstruksjonen av den 47 fot store sunnmørsjekta er basert på jektebord og spant som ble funnet i løevegger og nøstevegger på Håkonsholmen, et gammelt handelssted i Ulstein kommune. Kopien er bygget etter antikvariske retningslinjer. Nødvendige midler til å utføre rekonstruksjonen ble samlet inn av styret ved Herøy kystmuseum. Oppmålinger og rekonstruksjon ble utført av båtforsker og båtbygger Saxe Bjørkedal, komplettert med tegninger fra dr. philos Arne Emil Christensen jr. Fartøyet i full målestokk ble bygget i Bjørkedalen, av «Sigurd Bjørkedal og Søner Båtbyggeri». «Anna Olava» er 14,80 meter lang, 5,25 meter bred, stikker 1,3 meter dypt og mastehøyden er 12,5 meter. Arealet på råseglet er 72 kvadratmeter.

«Anna Olava» på sjøen

Allerede før sjøsettingen i år 2000, ble en illustrasjon av «Anna Olava» brukt som logo i markeringen av «Det Maritime Året 2000». Motorhavari, skrogskader og manglende ressurser til utbedring, førte til at «Anna Olava» ble satt på land i 2011. Ved hjelp av RDA-tilskudd i 2015–2016 kunne utbedringsarbeidet starte. Etter nesten seks år på land ble jekta igjen sjøsatt 30. august 2017. «Anna Olava» brukes nå i forbindelse med lokale kulturarrangement, og deltar i seilaser og på båtfestivaler. Det er også mulig for private, lag og foreninger å leie jekta. Båten driftes av en frivillig venneforening «Sunnmørsjekta Anna Olavas Venneforeining».

Eierforhold

Jekta «Anna Olava» var fra 2001–2003 eid av stiftelsen «Sunnmørsjekta». I 2003 gikk Herøy kommune inn som eier. Styret for Herøy kystmuseum har det overordnede ansvaret for fartøyet. Båten har sin hjemmehavn på det gamle handelsstedet og kirkeplassen Herøy gard, som i dag huser Herøy kystmuseum. For mer informasjon om «Anna Olava» og Herøy kystmuseum se her (http://www.sunnmore.museum.no/). «Sunnmørsjekta Anna Olavas Venneforeining» – som i tillegg til den daglige driften også vedlikeholder jekta – er en forening som er åpen for alle, og medlemskapet er gratis. Foreningen har egen side på Facebook med informasjon til både medlemmer og allmennheten. Besøk foreningen her (https://www.facebook.com/sunnmorsjektaannaolava/).