Herøy har vært en viktig del av lokalsamfunnet i Sunnmøre i over 1000 år. Herøy ligger sentralt i skipsleden og har en trygg havn på sørsiden av øya. I middelalderen var dette et tingsted og hadde gildehall. Det ble bygget en steinkirke i romansk stil på det høyeste platået på øya. Denne kirken ble revet i 1859 og steinen ble brukt til mur rundt kirkegården og grunnmur i den nye kirken som ble bygget.

Den nye kirken ble reist i tre og ble stående fram til 1916, hvor den ble revet og flyttet til Myklebust. Prestegården som hørte til kirken ble bygget i 1752, men tatt lite i bruk som prestegård. I 1760 ble det derfor bestemt at prestegården skulle byttes mot gården på Raftenes. Fra 1770 tallet var Herøy gård et handelssted, noe som varte frem til 1916. Det er handelsstedet og kulturlandskapet rundt dette som danner grunnlaget for Herøy Kystmuseum. Hovedgården og sjøboden er de sentrale bygningene i Herøy kystmuseum, som fremdeles står intakt. Foruten grunnvollen til gamle Herøy kirke, så finnes det også spor etter blant annet et bakeri, flere fjøs og ei «borstove» (bolig for tjenestefolket). Det arbeides med å få rekonstruert også disse bygningene.

Hva kan du lære og oppleve på Herøy Kystmuseum

Hovedhuset på Herøy gård ble oppført i 1752 og er påbygd en rekke ganger. Denne inneholder blant annet flere stuer, saler, kammers og kjøkken. Museumskaféen er åpen i hele muséets åpningstid og selger kaffe, vafler, brus og is. Dette kan nytes enten i dagligstuen eller ute på tunet. På naustet så kan du finne «Anna Olava», som er en kopi av en Sunnmørsjekte. Disse båtene var i hyppig bruk langs kysten helt fra middelalderen og frem til 1900-tallet. Jektene var lastet med varer som pels, fisk og andre fiskeprodukter og andre varer til og fra større byer langs kysten og da særlig til Bergen. «Anna Olava» var den første kopien som ble bygget av Sunnmørsjekta og ble fullført i full skala tidlig i år 2000. Grunnlaget for designet av kopien var funn av blant annet gamle jektebord og spant på Håkonsholmen i Ulstein. Det finnes også en kopi av den minste av kvalsundbåtene på Herøy kystmuseum og av den største på Sunnmøre museum i Aalesund. Disse båtene er fra omtrent år 600 og er av typen færing. Sjøboden som ligger tilknytning til gården ble trolig oppført rundt 1770 og også denne ombygd flere ganger. Bygningen er i tre etasjer og inkluderer krambu, saltbu og varelager.

  • Båtsamling ved Herøy kystmuseum:
  • 4 Treøringer
  • 5 Færinger
  • 1 notbåt
  • Sunnmørsjekta «Anna Olava»

Sunnmøre museum arrangerer eventyrstund ved Herøy kystmuseum. Dette er et arrangement som er beregnet for barnehagebarn og for skoleelever i første og andre trinn. Tidspunktene for dette er fra april til juni og oktober og november. I en av de gamle bygningene på Herøy kystmuseum kan du oppleve hvordan det var å leve og bo på et gårdsbruk i et øysamfunn i Norge i gamle, gamle dager. Det blir formidlet både folkeeventyr og historier om livet på gården. Det er dyktige formidlere som forteller med innlevelse og uten bok. Når fortellingene er over, så er det mulighet for barna å uttrykke inntrykkene de sitter igjen med i tegnestund. Når det nærmer seg jul, så er det i tillegg mulighet for å delta i tradisjonelle juleforberedelser ved Herøy kystmuseum. Siste uke i november og de to første ukene i desember, kan barna lære hvordan juleforberedelser foregikk på slutten av 1800-tallet og tidlig 1900-tallet. Det blir også sunget julesanger og dyppet stearinlys. Det er for øvrig også mulighet for å delta i eventyrstund og juleforberedelser på to av stiftelsens andre avdelinger, Brudavolltunet og Volda bygdetun. Eventyrstund varer i 1,5 timer og juleforberedelser varer 2 timer. Begge arrangementer koster 40,- hver.

  • Kontaktinformasjon:
  • Herøy Gård
  • 6070 Tjørvåg
  • Tlf +47 70 16 48 70